6 _ ROŚLINY ZAWSZE Z GÓRNEJ PÓŁKI…

_ i tylko takie. Sadzone do odpowiednich podłoży z nawozem długoterminowym. _