9 _ A PIELĘGNACJA ?

_ Zajmiemy się nią, lub dokładnie Państwa poinstruujemy. _