DOBÓR DRZEW OWOCOWYCH

odmian, zapylaczy i podkładek,

adekwatnych do miejsca